Hala namiotowa bez pozwolenia na budowę

Budowa hali namiotowej

Budujemy hale namiotowe dla klientów z całej Polski

Decydując się na budowę hali produkcyjnej musimy rozważyć dwa najważniejsze czynniki wpływające na możliwość postawienia hali w wybranym przez nas miejscu. Pierwszym z nich jest pozwolenie na budowę hali namiotowej. Drugi to natomiast materiały z jakich hala powinna zostać wykonana.

Hale namiotową można postawić na własnej lub dzierżawionej działce. Aby zamontować halę namiotową należy zgłosić do starostwa powiatowego pismo, w którym podajemy informację o budowie hali namiotowej. Rozpoczyna się wtedy procedura, w której starostwo ma 30 dni na złożenie ewentualnych zastrzeżeń co do miejsca postawienia hali.

Hala namiotowa bez pozwolenia na budowę

Profesjonalne doradztwo

Po otrzymaniu zgody, hala może zostać usytuowana w danym miejscu na 120 dni. Po upływie tego terminu halę należy przenieść w inne miejsce. Przepisy nie precyzują, o jaką odległość należy przenieść halę.

Należy pamiętać, że podczas początkowych 120 dni, przedsiębiorca może starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę hali magazynowej na stałe w wybranej przez siebie lokalizacji. Wówczas wymaga się od klienta sprawdzenia, czy teren nie posiada odgórnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia

Jeżeli nie, można wystąpić z pismem o warunki zabudowy. Odpowiedź nadchodzi zazwyczaj w ciągu 1-3 miesięcy. Po skompletowaniu dokumentacji występujemy do podległego starostwa powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Należy pamiętać o kosztach związanych z procedurą otrzymywania pozwolenia na budowę hali namiotowej. Cena pozwolenia na budowę hali mieści się w kilkudziesięciu złotych.

Pozycjonowanie i reklama w Google: widoczni

Widoczni